โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

"โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์"


▫️ พัฒนาชิ้นงานเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด
▫️ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดธุรกิจของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ

โครงการช่วยอะไรบ้าง
▪️ ให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น แนะนำแนวทางการออกแบบ ปรับปรุงและช่วยดูแลการสร้างต้นแบบจาก3D Printing โดยผู้เชี่ยวชาญ

▪️ ช่วยลดระยะเวลารวมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจ การลงทุน ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์

▪️ มีพื้นที่ Maker Space และอุปกรณ์ครุภัณฑ์และเครื่องมือให้มาใช้บริการ สร้างสรรค์งาน ออกแบบขึ้นรูปชิ้นงาน ครบวงจร มีมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสูงสุด 50% 

ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
http://bitly.ws/wY7N
หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย 2566