โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รับสมัคร

• เป็นผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพและธรรมชาติ

• ต้องการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

• เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างน้อย 2 ปี

• มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

สมัครได้ที่ https://forms.gle/wfamQAQNoFe3J6yPA

สนใจติดต่อสอบถาม

064-956-2296 คุณสุธาสินี Sutasinee.parinyanat@nstda.or.th  

081-792-2105 คุณอภิวันท์ Apiwan.ros@nstda.or.th