การสนับสนุนโครงการด้าน ERP ของ ITAP ประจำปี 2564


ITAP ขอประกาศปิดรับการสนับสนุนโครงการด้าน ERP ประจำปี 2564
เนื่องจากสนับสนุนเต็มโควตาในปีนี้แล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
(17 กุมภาพันธ์ 2564)


ทั้งนี้ ITAP มีตัวอย่างรายชื่อ ERP Software Vendor เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการระบบ ERP ที่เหมาะกับธุรกิจของท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้

 ERP Software Vendor ที่เข้าเกณฑ์ขั้นต้นของ ITAP 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ : รายชื่อและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของบริษัท Software Vendor ซึ่งบางบริษัทเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการของ ITAP แล้ว บางบริษัทเพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่ง ITAP ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริง รวมทั้งพิจารณาประวัติของ Lead Implementer แล้วว่ามีประสบการณ์ Implement ระบบ ERP จนประสบความสำเร็จมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

ITAP เป็นแค่ผู้รวบรวมรายชื่อเพียงเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ได้รับประกันคุณภาพของผู้ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนี้