โครงการทั่วไปปี 2567

โปรแกรม ITAP เปิดรับสมัครโครงการทั่วไป ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังนี้ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ https://bit.ly/3VC3WIb 

กรอกโจทย์และความต้องการ ส่งอีเมลมาที่ itap@nstda.or.th