การสนับสนุนโครงการด้าน ERP ของ ITAP

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

ITAP สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50% ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาตามประเภทโครงการ


ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสนับสนุนโครงการแต่ละประเภท ได้ที่อีเมล
 itap@nstda.or.th

คลิ๊กเพื่อดู รายชื่อ ERP Software Vendor ในโครงการที่ ITAP สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2566