WHAT
ITAP ช่วยอะไร?

จับคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของท่านกับหลากหลายผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเรา
ให้คำปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนาโครงการ จนเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ สูงสุด 50% (ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ)

WHO
ใครใช้บริการ ITAP ได้บ้าง?


1. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% หรือ กิจการร้านค้า หรือ วิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

2. เป็น SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

WHY
ทำไมต้องใช้บริการ ITAP? 

มีเครือข่ายทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมดูและให้บริการอย่างทั่วถึง
ไม่แตะ IP
เปิดรับสมัครตลอดปี
มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,500 ท่าน
เพื่อตอบโจทย์เทคโนโยลีของท่านทุกรูปแบบ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการ
ตามหลักเกณฑ์สูงสุด 50% (ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ)
มั่นใจ เชื่อถือได้
เรา คือ หน่วยงานรัฐ
บริการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
พัฒนาโครงการ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

How
อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องทำอย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความต้องการมาที่ Itap@nstda.or.th หรือคลิก แจ้งคำขอ >

ขั้นตอนที่ 2
หารือกับที่ปรึกษาเทคโนโลยีเพื่อกำหนดความต้องการที่ชัดเจนและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ขั้นตอนที่ 3
ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการตามความต้องการของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 4
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรอผลอนุมัติเริ่มต้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 5
ติดตามความก้าวหน้าโครงการร่วมกับที่ปรึกษาเทคโนโลยี

ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลความสำเร็จของโครงการร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 7
สิ้นสุดโครงการ บริษัทจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย