ติดต่อเรา


ITAP (Innovation and technology assistance program) 

ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
e-mail: itap@nstda.or.th 
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ ITAP 
Fax : 02-564-7082 
Website : https://itap.nstda.or.th


เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
(กรณีต้องการพบเจ้าหน้าที่ ITAP ที่สำนักงานโปรดนัดหมายล่วงหน้า)