ติดต่อเรา


ITAP (Innovation and technology assistance program) 

ที่อยู่ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
e-mail: itap@nstda.or.th 
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ ITAP  
Website : https://itap.nstda.or.th


กรณีต้องการพบเจ้าหน้าที่ ITAP
โปรดนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล itap@nstda.or.th