โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรและเครื่องสำอางสู่การแข่งขันระดับสากล


เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร มีงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

จำนวนจำกัดเพียง 10 โครงการ

ช่องทางสมัคร>>https://forms.gle/LWrr2jETFkq5uVFw7